POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

MADIG-MREŽNICA D.O.O.
Salopek selo 2
47 300 OGULIN
OIB: 60183679197
Tel: 047535359
email: madig-mreznica1@ka.t-com.hr

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Madig-Mrežnica d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka i poduzima potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR
U cijelosti poštujemo obveze zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka. Također, odgovarajućim mjerama zaštite, neovlaštenim osobama onemogućujemo pristup osobnim podacima, poštujemo njihovu povjerljivost i cjelovitost te u svakom trenutku obrade sprječavamo njihov gubitak, odnosno slučajno uništenje.

O NAMA KAO VODITELJU OSOBNIH PODATAKA

Pruženi osobni podaci obrađuju se u poduzeću Madig-Mrežnica d.o.o., sa sjedištem na adresi Salopek selo 2, 47 300 OGULIN, OIB: 60183679197, tel.broj: 047535346, adresa elektroničke pošte: madig-mreznica1@ka.t-com.hr.(u daljnjem tekstu: Madig-Mrežnica ili voditelj obrade).
Obrada osobnih podataka neophodna je za naše djelatnosti. Bez pružanja osobnih podataka i njihove obrade ne bismo Vam mogli pružati usluge, sklapati ugovore s Vama, ni ispunjavati obveze i dužnosti koje proizlaze iz ugovora. Vi niste obvezni dostaviti nam svoje osobne podatke niti čemo Vas primoravati ni uvjetovati prijetnjama odbijanja ili prekidanjem ugovornog odnosa, no imajte na umu da u pojedinim slučajevima uskrate davanja traženih podataka Madig-Mrežnica neće moći s vama zaključiti ugovorni odnos odnosno ispunjavati svoje zakonske i ugovorne obveze.
S vašim osobnim podacima postupat čemo u skladu s opće primjenjivim i pravno obvezujućim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i na razini Europske unije.
Madig-Mrežnica i svaki zaposlenik u tvrtki koji se susreće s vašim osobnim podacima osobno se obvezuje čuvati povjerljivost, dostupnost i očuvanost osobnih podataka s kojima dolazi u kontakt. Osobne podatke s kojima naši zaposlenici dolaze u kontakt nikada neće objaviti, nikome ih neće neopravdano proslijediti te ih neće mijenjati ili uništavati, a koristit će ih samo u kontekstu svojeg rada. U tu svrhu se naši djelatnici redovito informiraju i osposobljavaju na prikladan način.
Svaki zaposlenik ulaže značajan napor kako bi spriječio eventualno curenje, uništavanje ili izmjenu osobnih podataka s kojima dolazi u kontakt, odnosno koje koristi u svom radu. To podrazumijeva poštovanje mjera o zaštiti povjerljivih informacija i osobnih podataka, zaštitu osobnih podataka u obliku dokumentacije, nadgledanje svojeg okruženja i prijavljivanje svih neuobičajenih postupaka na računalnoj opremi, postupaka svojih kolega i trećih osoba bez odgode.
U svrhu osiguranja poštene i transparentne obrade osobnih podataka primjenjujemo odgovarajuće procese, tehnologije i postupke tijekom prikupljanja i obrade osobnih podataka.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I U KOJE SVRHE?

Osobne podatke koje nam pružate i koje obrađujemo koristimo u točno određene svrhe, a to su sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza iz ugovora, komuniciranje s vama vezano uz prodaju naših proizvoda i usluga, ispunjavanje zakonskih obveza, ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova, odabir kandidata na raspisane natječaje za radna mjesta, marketinško komuniciranje, itd.,što bez osobnih podataka ne bi bilo moguće.
Riječ je o slijedećim osobnim podacima:

– osnovni kontakt podaci (ime, prezime, adresa, OIB, telefonski broj, adresa elektronske pošte
– podaci koji su nam potrebni za sklapanje i izvršavanje drugih ugovora (ime, prezime, adresa, JMBG, OIB, adresa, školska ili fakultetska svjedodžba ili diploma
– životopis kandidata prilikom natječaja za zapošljavanje
– podaci koji su nam potrebni za izvršavanje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa za isporuku, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podaci o reklamacijama, podaci o izdanom računu, naziv banke i broj bankovnog računa ) itd.

NA TEMELJU KOJE PRAVNE OSNOVE OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

– Sklapanje ili izvršavanje ugovora
– Nabava i prodaja robe, fakturiranje, međusobna komunikacija, naručivanje robe
– U mjeri u kojoj je to potrebno radi sklapanja ugovora, tijekom pregovaranja, po primitku ponude ili upita pojedinaca ili u svrhe pribavljanja ponude

– Ispunjavanje zakonskih obveza
– Dužnosti predviđene hrvatskim zakonodavstvom ili zakonodavstvom EU: Zakon o računovodstvu, Zakon o radu, Porezni zakoni, Zakon o obveznim odnosima itd.
-Izdavanje računa za kupljenu robu
-Pružanje osobnih podataka ispitanika državnim organima ili drugim voditeljima obrade radi ispunjavanja svojih ili njihovih zakonskih obveza ili nadležnosti

– Legitimni interes
-Zaštita imovine (sustavima kamera), pružanje unutar naše tvrtke u administrativne svrhe
-U svrhu smanjivanja rizika od povrede sigurnosti informacija, smanjivanje rizika od neovlaštenog pristupa važnim poslovnim informacijama, osobnim podacima i informacijskom sustavu

-Privola
-Ako ste za obradu svojih osobnih podataka dali privolu, i to za određenu svrhu obrade, zadržavate pravo na povlačenje dane privole

Životno važni interes
-Ako je obrada neophodna radi zaštite životno važnih interesa ispitanika ili drugih fizičkih osoba

KOME PRENOSIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke ne prenosimo trećim osobama, niti omogućujemo trećim osobama da se s njima upoznaju, osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadaci vezano uz obradu podataka, ili su potpisale izjavu istog sadržaja, te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv.ugovorni izvršavatelji obrade). Ugovorni izvršavatelji obrade kojima prenosimo osobne podatke jesu:

-nadležna tijela u svrhu obavljanja poslova iz njihove djelatnosti, npr.: Porezna uprava, HZMO, HZZO, MUP
-autori i održavatelji internetskih stranica i računalnih aplikacija
-programeri i održavatelji programskih rješenja
-izvršavatelji obrade koje tvrtka Madig-Mrežnica angažira za pružanje usluga potrebnih za izvršavanje ugovora
-prijevoznici koji robu isporučuju na adrese kupaca ili podižu robu za Madig-Mrežnicu direktno na adresama dobavljača
-tvrtke za marketing, istraživanje i analiziranje
-zastupnici Madig-Mrežnice u sklapanju i izvršavanju ugovora, uključujući naplatu potraživanja i eventualne sudske procese
Ugovorni izvršavatelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa ili svojih zakonom predviđenih obveza i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe.
Ugovorni izvršavatelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje.

KAKO DUGO POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobne podatke obrađujemo do ispunjavanja svrhe, odnosno u okviru roka zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka, osim u slučajevima kada je rok za čuvanje osobnih podataka propisan zakonom. U potonjim sučajevima, Madig-Mrežnica podatke čuva u skladu sa zakonskom odredbom.
Osobne podatke koje čuvamo na temelju Vaše privole čuvamo trajno, odnosno do povlačenja Vaše privole.
Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od izdavanja.
Podatke potrebne za međusobno sklapanje i izvršavanje ugovora čuvamo 5 godina od izvršenja ugovora.
Po isteku roka za čuvanje osobne podatke učinkovito brišemo.

DOBROVOLJNO PRUŽANJE PODATAKA I POSLJEDICE NEPRUŽANJA

Pružanje osobnih podataka jest dobrovoljno. Niste nam dužni pružati svoje osobne podatke, ali ako ih ne pružite, nećete moći primiti određene usluge ili sklopiti ugovor s nama. Prilikom svakog pribavljanja osobnih podataka obavijestit čemo vas o kojim je podacima riječ, a koji, ako ih ne pružite, dovode do spomenutih posljedica.

VAŠA PRAVA

Imate slijedeća prava vezano za Vaše osobne podatke:

Od nas u svakom trenutku možete zatražiti:
– Potvrdu obrađujemo li vaše osobne podatke
– Pristup osobnim podacima i slijedeće informacije: svrha obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja, postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila i informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za vas
– jednu (besplatnu)kopiju osobnih podataka, dok za tražene dodatne kopije možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju troškova
– Ispravak netočnih osobnih podataka
– Ograničavanje obrade kada:
– osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
– obrada je nazakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
– više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
– Brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito ako povučete privolu.
– Ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu s pravom prijenosa tih podataka na drugog voditelja obrade bez našeg ometanja
– Pravo na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako prema vašem mišljenju obrada vaših podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava vezano za osobne podatke u pisanom obliku uputite na adresu elektroničke pošte: madig-mreznica1@ka.t-com.hr ili poštom na adresu: Madig-Mrežnica d.o.o., Salopek selo 2, 47300 OGULIN, s naznakom “GDPR”.
Na vaš zahtjev moramo odgovoriti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.
Ispitanik može dane privole povući u bilo kojem trenutku, i to trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Madig-Mrežnica d.o.o., Salopek selo 2, 47300 OGULIN, s naznakom “GDPR” ili na adresu elektroničke pošte: madig-mreznica1@ka.t-com.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka primjenjujemo odgovarajuće postupke i tehnologije za zaštitu informacija, osiguravajući fizičku i administrativnu sigurnost pomoću organizacijskih i tehničkih sredstava

Madig-Mrežnica d.o.o.
Salopek selo 2
47 300 OGULIN

Copyrights © 2015. Madig Mrežnica d.o.o.