Politika kvalitete

Uprava tvrtke trajno će i odgovorno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom, sustava sigurnosti hrane i sustava upravljanja okolišem kao i težiti vrhunskoj kvaliteti proizvoda u skladu sa standardima Republike Hrvatske i međunarodno priznatim standardima.

Prepoznavanjem uloge i položaja naše tvrtke u lancu hrane uočili smo važnost učinkovite međusobne komunikacije u lancu kako bi se krajnjem potrošaču dostavio siguran proizvod.
Aktivnosti Madig-Mrežnica d.o.o. usko su povezane s okolišem. Osnovne sirovine za naš proizvod potječu iz prirode, a naši procesi uzrokuju utjecaj na vodu i zrak. Naše aktivnosti nisu moguće bez oslonca na okolinu u kojoj djelujemo. Naš glavni interes je očuvati okoliš koji je neophodan za dugoročno poslovanje i prisutnost na tržištu.

Kao strateški cilj tvrtke zadali smo si ostvariti zadovoljavajuću komunikaciju sa sudionicima u lancu hrane i osigurati prepoznavanje odgovarajućih opasnosti za sigurnost hrane i odgovarajuću kontrolu na svakom koraku u lancu hrane. Cilj nam je povećati proizvodnju i proširiti ponudu novim proizvodima.

Uprava će temeljem politike kvalitete jednom godišnje donositi mjerljive ciljeve kvalitete te nadzirati njihovo provođenje.

Uprava ima obavezu udovoljiti svim zakonskim propisima vezanim uz sigurnost hrane. Obaveza Uprave je upoznati sve zaposlene u poduzeću s politikom i ciljevima sustava upravljanja kvalitetom, upravljanja sigurnošću hrane, upravljanja okolišem, osigurati resurse, a obaveza je da svojim djelovanjem trajno pridonose unapređenju i poboljšanju.

U Ogulinu, 22. 07. 2015.

Copyrights © 2015. Madig Mrežnica d.o.o.